تحریمهای جدید آمریکا یعنی خیانت و دروغ یک رئیس جمهور به ملت ایران
تحریمهای جدید آمریکا یعنی خیانت و دروغ یک رئیس جمهور به ملت ایران

تحریمهای جدید آمریکا یعنی خیانت و دروغ یک رئیس جمهور به ملت ایران

  • ۴۴۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۹ دي ۱۳۹۶

* تحریمهای جدید آمریکا یعنی خیانت و دروغ یک رئیس جمهور به ملت ایران... این هم دلیل اعتراضات مردمی علیه دولت...این هم واردات از هند و زمین زدن کارخانه های داخلی...سخنان امام خمینی علیه حکومت پهلوی دیروز و دولت جمهوری اسلامی امروز!!!!!... با اجرای مسعود عباسی

پاسخ به نظر: