رادیو مسیر 178

*این برنامه مختص کساییه که از "وضع موجود" ناامیدن!

*آیا میدانید حوادث مترقبه و غیرمترقبه در همه جای دنیا اتفاق می افتد ؟

*در جریان باشید : خبر خوب اینکه زوج پزشک ایثارگر ایرانی رو شناختیم  / مردم در سرمای طاقت فرسای کرمانشاه و کوهبنان و صادق خان دنبال کار فرهنگی  / وقتی عوارض یک اتوبان برداشته میشود! / افشای اسم و عکس قضات فاسد، به زودی ... ان شاء الله / یارانه میخوای؟ بگو چی میخری میبری خونه؟

*چی دادیم چی گرفتیم این بار به روایت اردشیر زاهدی

*به دور از دروغ پراکن ها با آرامش زندگی کنید ...

*مومن باید تاجر پیشه باشه ...

*امر ولی: در فضایمجازی مراقب شلیک توپخانه دشمن باشید

*داستان صوتی من امام حسینی ام قسمت 26

پاسخ به نظر: