گزینه نظامی روی میز
گزینه نظامی روی میز

گزینه نظامی روی میز

  • ۵۹۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

*گزینه نظامی روی میز: اختلاف طبقاتی است، اختلاس مسئولین است، حقوق نجومی آقایان و رانت خواری آقازادگانشان است...چگونه در این همه ظلم و فساد بهمن را جشن بگیریم؟!

پاسخ به نظر: