زنگ بیداری 270

* گیربازار ( به وقتت شام) ترور شخصیتی یک کارگردان توسط داعشیهای وطنی!!

* گلهای یاس (از تشویق و شهرت و مقام فاصله می گرفت) به یاد شهید خلبان عباس بابایی

*یکشنبه 22 بهمن نمی آییم که جشن بگیریم!! می آییم انقلابمان را پس بگیریم........امام بیا و بار دیگر در دهان دولت بزن.....

* حرف دل سخنی با امام زمان عج

پاسخ به نظر:
هادیچهارشنبه، 18 بهمن 1396 ساعت 10:53
سلام باتشکر از برنامه ها ((امام بیا و بار دیگر در دهان دولت بزن...)) مگه شما قبول ندارین که خامنه ای خمینی دیگر است بزرگواران؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر قرار بود تو دهن دولت بزند تو دهن بازرگان و بنی صدر می زد. همین حرف دیگه ای نیس
پاسخ صدای میقات:
سلام.............اول صدای مردم بلند شد...........بعد در دهان دولت بنی صدر خورد................امروز هم باید همینطور باشه
هادیچهارشنبه، 02 اسفند 1396 ساعت 05:58
صدای مردم بلنده شاید حنجرشون ضعیفه شایدم گوش مسئولین
پاسخ صدای میقات:
فکر کنم مشکل از گوش مسئولین باشه