از تشویق و شهرت و مقام فاصله می گرفت
از تشویق و شهرت و مقام فاصله می گرفت

از تشویق و شهرت و مقام فاصله می گرفت

  • ۳۶۶ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

* گلهای یاس (از تشویق و شهرت و مقام فاصله می گرفت) به یاد شهید خلبان عباس بابایی

پاسخ به نظر: