یکشنبه 22 بهمن نمی آییم که جشن بگیریم!!
یکشنبه 22 بهمن نمی آییم که جشن بگیریم!!

یکشنبه 22 بهمن نمی آییم که جشن بگیریم!!

  • ۶۲۹ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

*یکشنبه 22 بهمن نمی آییم که جشن بگیریم!! می آییم انقلابمان را پس بگیریم........امام بیا و بار دیگر در دهان دولت بزن.....

پاسخ به نظر: