بنی صدر : رفراندم......روحانی : رفراندم
 بنی صدر : رفراندم......روحانی : رفراندم

بنی صدر : رفراندم......روحانی : رفراندم

  • ۶۴۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۶

.کدام رفراندم؟ کدام بن بست سیاسی؟؟؟؟

پاسخ به نظر: