زنگ بیداری 272

عجب شیر تو شیری شده ایران؟؟؟!!! از واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه توسط دولت تدبیر  تا نامه ی یک دلقک به رهبری!!!!!!!

حکایت (سرنوشت هرگز تغییر نخواهد کرد)

گیربازار (راز حمله ی دراویش به نیروی بدون سلاح انتظامی) خلع سلاح پلیس !خلع سلاح موشکی! چه کسانی میخواهند کشور را خلع سلاح کنند؟؟

گلهای یاس(پرواز آخر) به یاد شهید خلبان عباس دوران

حرف دل سخنی با امام زمان عج

 

پاسخ به نظر: