عجب شیر تو شیری شده ایران؟؟؟!!!
عجب شیر تو شیری شده ایران؟؟؟!!!

عجب شیر تو شیری شده ایران؟؟؟!!!

  • ۴۳۴ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

از واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه توسط دولت تدبیر  تا نامه ی یک دلقک به رهبری!!!!!!!

پاسخ به نظر: