راز حمله ی دراویش به نیروی بدون سلاح انتظامی
راز حمله ی دراویش به نیروی بدون سلاح انتظامی

راز حمله ی دراویش به نیروی بدون سلاح انتظامی

  • ۴۸۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶

گیربازار (راز حمله ی دراویش به نیروی بدون سلاح انتظامی) خلع سلاح پلیس !خلع سلاح موشکی! چه کسانی میخواهند کشور را خلع سلاح کنند؟؟

پاسخ به نظر: