اوج دمکراسی در گفتار یک رئیس جمهور
اوج دمکراسی در گفتار یک رئیس جمهور

اوج دمکراسی در گفتار یک رئیس جمهور

  • ۴۲۶ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۶

 اوج دمکراسی در گفتار یک رئیس جمهور (منتقدین به دولت بی سواد،بی شناسنامه و کم عقل خطاب شدند)

پاسخ به نظر: