رادیو مسیر 181

نرم نرمک میرسد اینک بهار

خوش به حال روزگار ...

-- آآآآی مردم ایران چقدررر بدبختید!!! وقتی شبکه های فارسی زبان ذره بین به دست میگیرن!!!

*یادشهدا( لبخندهای پشت خاکریز )

-- پاسخ هنرمندان به یاوه گویی های تهمینه میلانی !!!

-- کار باید تشکیلاتی باشد ... متاسفانه پایگاه بسیج کار تشکیلاتی نیست!!

* امرولی: این شروط را تمرین کنید؛ قطعا به بهشت می روید

**آخرین قسمت داستان صوتی من امام حسینی ام

 

پاسخ به نظر: