زنگ بیداری 275

(بمب خنده) نمایشهای طنز 

 

این مجلس را باید به توپ بست؟؟!! کدامشان نمایندگان مردمند؟...

 

حکایت ( دزد جوان مرد)

 

گلهای یاس (من مسئولیت دارم) به یاد شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی

 

مشکل ما مردم گران شدن دلار و بحران اقتصادی نیست!!! مشکل ما فیلتر شدن تلگرام و رفع حصر است...

 

نفس حق (چگونه انسان از همان نقطه ای که به خود اطمینان دارد سقوط میکند؟) سخنان بسیار شنیدنی استاد اخلاق حاج علی صفایی

 

حرف دل سخنی با امام زمان عج

 

پاسخ به نظر: