این مجلس را باید به توپ بست؟؟!! کدامشان نمایندگان مردمند؟...
این مجلس را باید به توپ بست؟؟!! کدامشان نمایندگان مردمند؟...

این مجلس را باید به توپ بست؟؟!! کدامشان نمایندگان مردمند؟...

  • ۱۸۱ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷

پاسخ به نظر: