مشکل ما مردم گران شدن دلار و بحران اقتصادی نیست!!!
مشکل ما مردم گران شدن دلار و بحران اقتصادی نیست!!!

مشکل ما مردم گران شدن دلار و بحران اقتصادی نیست!!!

  • ۱۷۳ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۷

مشکل ما مردم گران شدن دلار و بحران اقتصادی نیست!!! مشکل ما فیلتر شدن تلگرام و رفع حصر است...

پاسخ به نظر: