رادیو مسیر 185

* ترامپک بی مقدار!

*در جریان باشید (( سرلشکر موسوی: بزرگترین آرمان و آرزویم محو و نابودی اسرائیل است!/ آقای آشنا پاسخگو باشیدددددد / اعتراف نامه ای به سبک رئیس جمهور / از بوئینگ 777 چه خبر؟؟؟؟ / آهای مردم ایران پاسخگو باشیدددددد ))

*روح خدا قرآن گشود و باز "والله خیرالماکرین"

*یادشهدا : به یاد شهید بروجردی- پیدا کردن محل این پایگاه کار من نبوده

*استاد پناهیان: چکار کنیم امام زمان(عج) ظهور کنند؟

*رضا پالانیِ قلدرِ کودتاچی !

پاسخ به نظر: