زنگ بیداری 278

گیربازار : رضا شاه آدم خوبی بود؟ خدمات رضا خان چه بود؟...

 

 بمب خنده : (نمایشهای طنز)

 

نفس حق (چرا قرآن بعضی زنده های روی زمین را می گوید اینها مرده اند؟) سخنان شنیدنی استاد معلم شهید مرتضی مطهری

 

 گلهای یاس: (خط شکن) به یاد فرمانده گردان تخریب لشکر محمد رسول الله شهید محسن دین شعاری

 

حرف دل سخنی با امام زمان عج

                                                                         

پاسخ به نظر: