جمال آفتاب ۲۳۶

در جمال آفتاب این هفته بشنوید:

 ✅ صحبت با امام زمان قرار هر روز جمال آفتابی ها

✅ تفسیر آیات 3 تا 5 سوره قدر


✅ اهل آخرالزمان : زنان در آخر الزمان


✅ شبهه :پاسخ آیت الله جاودان به سوال (چرا با وجود این همه علامت باز امام ظهور نمیکنند؟)

✅ حسینیه جمال آفتاب : مرام امام حسین


✅ حرف دل با امام زمان عج در ماه رمضان

پاسخ به نظر: