تشیع صفوی تشیع بدلی است
تشیع صفوی تشیع بدلی است

تشیع صفوی تشیع بدلی است

  • ۴۷۷ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۷

افشای خیانت حکومت صفویه به تشیع علوی توسط شهید دکتر علی شریعتی

پاسخ به نظر: