اغتشاش در تیر ماه برنامه ی کدام دولت است؟
اغتشاش در تیر ماه برنامه ی کدام دولت است؟

اغتشاش در تیر ماه برنامه ی کدام دولت است؟

  • ۵۲۹ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۳۹۷

 وقتی عملکرد و رفتار نادرست یک رئیس جمهور کارد را به استخوان مردم میرساند

پاسخ به نظر: