آیا می دانید قسمتی از محرمانه های برجام خلع سلاح ایران است؟
آیا می دانید قسمتی از محرمانه های برجام خلع سلاح ایران است؟

آیا می دانید قسمتی از محرمانه های برجام خلع سلاح ایران است؟

  • ۴۵۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۳۹۷

افشای یک راز بزرگ!!!...

پاسخ به نظر: