زنگ بیداری ۲۸۷

بمب خنده (طنز) کاری از بروبچه های گروه نمایش زنگ بیداری 

 
(داداچ داری اشتباه میزنی!! ) یکی به خانم علی نژاد(شبکه ی صدای آمریکا) بگه شهردار تهران یک ساله که عوض شده.......
 
نفس حق ( با آخوند درباری شدن عزت پیدا نمی کنید) سخنان دل نشین استاد بزرگ اخلاق آقا مجتهدی 
 
 (مگه داریم؟ مگه میشه؟) وقتی وزیر اطلاعات مدافع متخلفین اقتصادی می شود!!!!!!!!! 
 
گلهای یاس (بهترین پدر دنیا) به یاد شهید سید مجتبی علمدار 
 
حرف دل سخنی با امام زمان عج
 
.
پاسخ به نظر: