داداچ داری اشتباه میزنی!!
داداچ داری اشتباه میزنی!!

داداچ داری اشتباه میزنی!!

  • ۴۱۵ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۷

یکی به خانم علی نژاد(شبکه ی صدای آمریکا) بگه شهردار تهران یک ساله که عوض شده

پاسخ به نظر: