مگه داریم؟ مگه میشه؟
مگه داریم؟ مگه میشه؟

مگه داریم؟ مگه میشه؟

  • ۵۰۸ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۷

 وقتی وزیر اطلاعات مدافع متخلفین اقتصادی می شود!!!!!!!!!

پاسخ به نظر: