می خواهند روح کودکم را بدزدند!!!
می خواهند روح کودکم را بدزدند!!!

می خواهند روح کودکم را بدزدند!!!

  • ۵۴۴ بار شنیده شده
  • تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۷

چگونه نگذاریم این انیمیشن ها و اسباب بازیها روح کودکانمان را بیمار کنند؟.

پاسخ به نظر: