تکرار
داستان صوتی

تکرار

 

داستان صوتی تکرار

 

با موضوع فردی که پس از خود کشی سرگردان میشه و در عالم برزخ اتفاقاتی براش می افته و عذاب خودکشی رو میچشه به همراه تفسیر داستان .

برگرفته از کتابهای صادق هدایت

 

در 7 قسمت

برای تهیه این محصوا با 09122037813 ارتباط بگیرید

پاسخ به نظر: