استاد رائفی پور
ایران در آخر الزمان

استاد رائفی پور

صحبتهای اختصاصی استاد علی اکبر رائفی پور در استودیو میقات

درباره روایاتی که به ایرانیها در آخرالزمان اشاره شده

در 7 قسمت

برای تهیه این محصول با 09122037813 ارتباط بگیرید

پاسخ به نظر: