امر به معروف چه جوری باید باشه؟؟
شنونده برنامه جدید جمال آفتاب باشید

امر به معروف چه جوری باید باشه؟؟

با موضوع امر به معروف چه جوری باید باشه؟؟

پخش اختصاصی شعر خوانی صابر خراسانی از رادیو میقات

 برنامه جمال آفتاب را از اینجا بشنوید .

http://sedayemighat.com/audio/1395/06/09/index.html:id=3048

پاسخ به نظر: