چه اصلاح طلب و چه اصول گرا یا حتی بی طرف  هم که باشیم به این رئیس جمهور میگوییم نه. به همراه گزارشهایی از اعتراضهای مردم علیه دولت تدبیر
روحانی علیه روحانی

چه اصلاح طلب و چه اصول گرا یا حتی بی طرف هم که باشیم به این رئیس جمهور میگوییم نه. به همراه گزارشهایی از اعتراضهای مردم علیه دولت تدبیر

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر:
مصطفی شنبه، 18 دي 1395 ساعت 16:48
سلام جناب روحانی، ایا فکری برنامه ای برای فرج اقا مون دارید؟؟
پاسخ صدای میقات:
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟