به یاد شهید مدافع حرم مسعود عسگری
پسرم را تکه تکه آوردند

به یاد شهید مدافع حرم مسعود عسگری

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: