به یاد فرماندهان شهید حسن باقری و شهیدطلبه  مصطفی ردانی پور
گلهای یاس (وقتی خرمشهر آزاد شد)

به یاد فرماندهان شهید حسن باقری و شهیدطلبه مصطفی ردانی پور

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: