عضو تیم مذاکره کننده ی آمریکا می گوید:هیچ تحریمی برجام را نقض نمی کند....این سند را مسئولین طرف ایرانی امضاء کردند!!!
ویژه برنامه ( این مردم خیال پرست)

عضو تیم مذاکره کننده ی آمریکا می گوید:هیچ تحریمی برجام را نقض نمی کند....این سند را مسئولین طرف ایرانی امضاء کردند!!!

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: