به همراه میکرفن مخفی (طنز)
نمایش احمقانه ی خنگ و خنگتر ها در مجلس ایران!!

به همراه میکرفن مخفی (طنز)

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: