نقش یهود در ترور خلیفه دوم چه بود؟ سخنان تکاندهنده و شنیدنی استاد طائب
ابولولو که بود و چگونه خلیفه دوم را ترور کرد؟

نقش یهود در ترور خلیفه دوم چه بود؟ سخنان تکاندهنده و شنیدنی استاد طائب

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: