وج چندباره ی گرانیها فریادهای نماینده  مجلس مافیای واردات بنزین بی کیفیت شعار مرگ بر روحانی در بازار تهران
یه مرغ دارم روزی دوتا تخم میذاره!!

وج چندباره ی گرانیها فریادهای نماینده مجلس مافیای واردات بنزین بی کیفیت شعار مرگ بر روحانی در بازار تهران

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: