شناخت حقیقی فرزند پیامبر اسلام حضرت فاطمه س در سخنان شنیدنی شهید دکتر علی شریعتی
چرا فاطمه س کوثر است؟

شناخت حقیقی فرزند پیامبر اسلام حضرت فاطمه س در سخنان شنیدنی شهید دکتر علی شریعتی

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: