حقوق نجومی آقایان و رانت خواری آقازادگانشان است...چگونه در این همه ظلم و فساد بهمن را جشن بگیریم؟!
گزینه نظامی روی میز: اختلاف طبقاتی است، اختلاس مسئولین است

حقوق نجومی آقایان و رانت خواری آقازادگانشان است...چگونه در این همه ظلم و فساد بهمن را جشن بگیریم؟!

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: