از واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه توسط دولت تدبیر  تا نامه ی یک دلقک به رهبری!!!!!!!
عجب شیر تو شیری شده ایران؟؟؟!!!

از واردات 160 تن کود انسانی از ترکیه توسط دولت تدبیر تا نامه ی یک دلقک به رهبری!!!!!!!

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: