خلع سلاح پلیس !خلع سلاح موشکی! چه کسانی میخواهند کشور را خلع سلاح کنند؟؟
راز حمله ی دراویش به نیروی بدون سلاح انتظامی

خلع سلاح پلیس !خلع سلاح موشکی! چه کسانی میخواهند کشور را خلع سلاح کنند؟؟

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: