تا حالا وام صفر درصد گرفتی؟؟!! اصلا میدونی رانت اطلاعاتی چیه؟؟!!
آیینه بغل

تا حالا وام صفر درصد گرفتی؟؟!! اصلا میدونی رانت اطلاعاتی چیه؟؟!!

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: