(منتقدین به دولت بی سواد،بی شناسنامه و کم عقل خطاب شدند)
اوج دمکراسی در گفتار یک رئیس جمهور

(منتقدین به دولت بی سواد،بی شناسنامه و کم عقل خطاب شدند)

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: