مشکل ما فیلتر شدن تلگرام و رفع حصر است...
مشکل ما مردم گران شدن دلار و بحران اقتصادی نیست!!!

مشکل ما فیلتر شدن تلگرام و رفع حصر است...

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: