دروغ دروغ دروغ...این مرد چرا به ملت دروغ میگوید؟؟؟!
مرد هزار چهره!!!

دروغ دروغ دروغ...این مرد چرا به ملت دروغ میگوید؟؟؟!

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: