ویژه برنامه (FATF)
استارت برجام موشکی توسط دولت و مجلس ایران زده شد!!! قبول خود تحریمی توسط دولت تدبیر؟؟!! اینجا چه خبره؟

ویژه برنامه (FATF)

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: