فریادهای شهید دکتر بهشتی بر سر مسئولین،مردم و حتی خانواده خودش!!!
این جمهوری،اسلامی نیست اگر اختلاف طبقاتی را از بین نبرد

فریادهای شهید دکتر بهشتی بر سر مسئولین،مردم و حتی خانواده خودش!!!

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: