یکی به خانم علی نژاد(شبکه ی صدای آمریکا) بگه شهردار تهران یک ساله که عوض شده
داداچ داری اشتباه میزنی!!

یکی به خانم علی نژاد(شبکه ی صدای آمریکا) بگه شهردار تهران یک ساله که عوض شده

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: