وقتی وزیر اطلاعات مدافع متخلفین اقتصادی می شود!!!!!!!!!
مگه داریم؟ مگه میشه؟

وقتی وزیر اطلاعات مدافع متخلفین اقتصادی می شود!!!!!!!!!

برای شنیدن این برنامه اینجا کلیک کنید

پاسخ به نظر: