حاج سقا
مستند

حاج سقا

  • HD

پاسخ به نظر:
سيروس كرميدوشنبه، 26 مهر 1395 ساعت 17:55
تعزيه امسال ،نقطه عطفي در زندگي و بر روحيات من بود ،انچه ميخواستم از سرور شهيدان و برادر وفادارش گرفتم،هم از نظر روحي و هم جسمي حاجت خود را گرفتم، خداوند روح بنيان گذاران اين تكيه و تعزيه را شاد و در جوار حضرات قرار بدهد،وبه خادمان فعلي نيز اجر فراوان و سلامتي عطا بفرمايد،دست شما هم درد نكند،خدا قوت،لطفا شماره كارت را بفرماييد تا در حد توان به روند رو به رشد راديو ميقات كمك كرده باشيم .