سکولاریسم

سکولاریسم

  • HD

پاسخ به نظر:
مصطفی زاغریيكشنبه، 14 شهريور 1395 ساعت 17:04
سلام دوست دارم باشنیدن این حقایق جگرم بسوزد. اقایان برادران فکر می کنم کشورمان به یک انقلاب اسلامی اندیشه نیاز دارد. شاید باساخت یک فیلم بلندبشود کاری کردبرای خداوند
پاسخ صدای میقات:
سلام مصطفی جان..................(یه بار دیگه انقلاب) این برنامه رو ساختیم و پخش کردیم (تو زنگ بیداری209) حالا چه خوب میشه فیلمش هم ساخته بشه......................در پناه حق باشید